Big Data en Salut

Assisteixo a Les jornades Lessons Learned (Big Data en Salut: Futurs reptes de la bioinformàtica per a les empreses del present) com part de la meva activitat actual com Promotor dels Doctorats Industrials del BIB (Bioinformatics Barcelona).

This entry was posted in Scientific meetings. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.